Aftersales Summit avaa jälkimarkkinoiden tulevaisuutta

Koostimme muutamia mielenkiintoisia aiheita, joita Aftersales Summit esittelee marraskuussa niin koti- kuin kansainvälisten puhujien ja yhteistyökumppanien voimin. Teemasta riippumatta asiantuntijoiden yhteinen näkemys on, että tulevaisuus avaa enemmän ovia, kuin sulkee.

Tulevaisuuden tekniikka palvelee yksilöllisesti

Elektroniikan määrä lisääntyy jatkuvasti. Tulevaisuuden asiakas odottaa automaatioilta lähes personoituja palvelukokemuksia, joka ajaa perinteisen jälkimarkkinoinnin kriittiseenkin itse- ja uudelleenarviointiin.

Integroidut tutka-, kamera-, anturi- ja muut turvalaitteet – joista osa tulee 2020-luvulla EU-tyyppihyväksyntään osittain pakollisiksi - luovat uudenlaisia asiantuntijatarpeita, muuttaen myös huolto- ja toimitusprosesseja. Asiakkaan yksilöllisen palvelukokemuksen odotukset korostuvat entisestään korjaamo- ja huoltopalveluissa. Aftersales Summit tarjoaa informatiivisen ja selkeän katsauksen huoltokorjaamoiden laite- ja osaamisvaatimuksiin, muun muassa Hella Gutmann Solutionsin teknisen asiantuntijan Valtteri Härkösen puheenvuorossa.

Vaikka elämme yksilöllisyyttä korostavassa ajassa, ei tarve kokea olevansa osa yhteisöä kuitenkaan ole kadonnut. Tämä kombinaatio luo mahdollisuuksia uudenlaisten verkosto- ja yhteisömallisten liiketoimintakonseptien kehittymiselle, joka osaltaan tasaa sosioekonomisia ja demografisia eroja, mahdollistaen laajojenkin uusien kohderyhmien ja uusien tuotteistuksien syntymistä. Niin ikään valtakunnalliset ja ajasta riippumattomat palvelut yleistyvät, yhtenä esimerkkinä Raskoneen Yölinja™, josta Aftersales Summitissa kertoo pitkän linjan raskaan kaluston kunnossapidon ja johtamisen asiantuntija, Tapani Riihijärvi.

Luovat ideat perustuvat dataan

Itsenäinen valinnanvapaus ja oman elämänvalintojen korostamisen kulttuuri heijastuu voimakkaasti myös autoalaan. Autoiluun liittyvältä ekosysteemiltä odotetaan joustavuutta ja paikkariippumattomuutta, sekä asiakkaan henkilökohtaisten toiveiden ennakointia. Tämän päivän asiakas on tottunut siihen, että palvelut osataan tarjota oikea-aikaisesti ja ilman erillistä pyyntöä.

Datan hyödyntäminen onkin avaintekijä tulevaisuuden asiakaspolkujen ja -pidon näkökulmista. Palvelusykli on iteroiva ja dialoginen, jotta jokaisesta toimenpiteestä opitaan jotain uutta, jonka turvin parannetaan seuraavaa kohtaamista. Tämä asettaa tietosuojaan liittyviä vaatimuksia, mutta toisaalta luo mobiilissa ja verkottuneessa maailmassa valtavasti uusia mahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että data itsessään ei tuo voittoja, vaan sen analyyttinen hyödyntäminen omassa tuotteistuksessa.

Onnistuneiden päätösten taustalla on mahdollisimman paljon relevanttia tietoa. Tästä syystä SATL ja Euroopan jälkimarkkinoihin perehtynyt saksalainen asiantuntijaorganisaatio Wolk Aftersales Experts tuottavat yhteistyössä Suomea koskevan, kansainvälisesti vertailtavan, jälkimarkkinabarometrin. Tulokset esitellään Aftersales Summitissa, jonne Saksasta puhumaan saapuu toimitusjohtaja Antti Wolk.

Yritys- ja yhteiskuntavastuu korostuu

Kuten datan kerääminen ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö, myös regulatiivinen ohjaus aikaansaa parhaimmillaan merkittäviä ratkaisuja. Kaiken tarkoitus on turvata parempaa huomista niin ympäristön kuin alaa koskevien käytäntöjen ja politiikan kautta.

Sähkö- ja hybridiautot sekä uudenlaiset voimanlähteet ovat niin ikään Aftersales Summitin ytimessä. Kuinka vastaamme sekä asiakkaiden ympäristötrendeihin liittyviin odotuksiin että viranomaisten asettamiin rajoituksiin? Tule tapahtumaan kuulemaan, kuinka jälkimarkkinatoimijat voivat löytää omaa liiketoimintaa tukevia ja luontevia ratkaisuja tai jopa hyödyntää kiihtyvää kehitystarvetta tehdäkseen tarpeellisia muutoksia toiminta- ja ansaintamalleissa.

Lue lisää:

Autoalan jälkimarkkinoinnissa todellista potentiaalia jo ennen digitaalista murrosta

SATL siirtyy kansainväliselle tiekartalle