Antti Wolk on yksi Aftersales Summitin key note -puhujista 2019.

Autoalan jälkimarkkinoinnissa todellista potentiaalia jo ennen digitaalista murrosta

Omien pääomien vahvistuminen ja mahdollinen taantuma tuovat uusia mahdollisuuksia autoalan jälkimarkkinointiin lyhyellä tähtäimellä. Pidemmällä aikavälillä autokorjaamoille taas avautuu täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja, kun ala digitalisoituu. Tämä kehitys ei tule korvaamaan perinteistä autonhuoltoa, mutta yhä useamman ajoneuvon ollessa yhteydessä verkkoon palveluja voidaan tarjota entistä kohdennetummin. ”Digitaalinen jälkimarkkina ei tule kokonaan murtamaan perinteistä konseptia, vaan tuomaan sille lisäarvoa”, tiivistää Wolk After Sales Expertsin toimitusjohtaja Antti Wolk. Saksan läntisessä osassa toimipaikkaansa pitävä yritys on erikoistunut markkinatutkimukseen, konsultointiin sekä autoalan jälkimarkkinoinnin konseptien soveltamiseen. Kysyimme Wolkin näkemyksiä toimialan kehityksestä, tulevaisuudennäkymistä ja haasteista.

Miksi juuri nyt on oikea hetki innostua autoalan jälkimarkkinoista?

Tällä hetkellä ilmassa on monia merkkejä siitä, että olemme menossa kohti taantumaa. Yleensä automyynnin hiipuessa jälkimarkkinat hyötyvät tilanteesta. Mutta myös ilman tämän hetken trendiä jälkimarkkinat olisi monestakin syystä mielenkiintoinen toimiala. Viime aikoina alalla on vahvistettu omia pääomia ja niihin on sijoitettu yhä enemmän, mikä on osoitus jälkimarkkinoista hyvin tuottavana pelikenttänä. Pääomien vahvistuminen ja myös globalisaatio tulevat varmasti jatkumaan, mikä saa uusia vahvoja toimijoita liikkeelle. Nämä taas luovat paineita nykyisille markkinajohtajille avata uusia liiketoiminta-alueita ja -mahdollisuuksia. Toisaalta tulemme seuraavien vuosien aikana todistamaan uutta jälkimarkkinoiden aikakautta, kun autoihin pystytään yhdistämään mitä tahansa muita laitteita. Tämän myötä markkinoille syntyy kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä uudet, digitaaliset jälkimarkkinat toimivat pikemminkin palveluiden kuin varaosien ehdoilla. Tämä vaatii alan toimijoilta uudelleenajattelua, jotta markkinoille osataan kohdistaa oikeanlaista palvelutarjontaa.

Pystytkö nimeämään urasi varrelta eri aikakausia autobisneksessä ja jälkimarkkinoinnissa? Mitä vaihetta elämme tällä hetkellä ja mihin suuntaan olemme menossa?

Kuten jo mainitsin, mielestäni olemme tällä hetkellä uuden, digitaalisen aikakauden kynnyksellä. Tällä hetkellä jälkimarkkinoilla vallitsee perinteinen, varaosien toimittamiseen ja autonhuoltoon keskittyvä toimintamalli, joka tulee olemaan ykkössijalla vielä usean vuoden ajan. Digitaalinen jälkimarkkina ei tule murtamaan perinteistä konseptia, vaan tuomaan sille lisäarvoa. Perinteisiä jälkimarkkinoita haastavat toki uudet käyttövoimateknologiat, erityisesti sähköistäminen. Jälkimarkkinoiden aiemmista kehitysvaiheista internetin mukaantuloa ja sen vaikutusta oli mielenkiintoista seurata. Tämän päivän tilanteesta käsin voidaan todeta, että vaikutusta on ollut, joskin se on ollut vähäistä. Edelleen olisi mahdollista hyödyntää vieläkin enemmän verkkoon perustuvia liiketoimintamalleja, mutta niiden vaikutus ja murros perinteisiin malleihin nähden olisi vähäisempi kuin muilla toimialoilla.  Mahdollisuuksia syntyy kuitenkin lisää, kun yhä useampia ajoneuvoja voi yhdistää verkkoon. Todelliset mahdollisuudet ja toimialamurros ovat vielä edessämme.

Millä taidoilla, resursseilla ja asenteilla taataan ammattilaisen näkökulmasta menestys tulevaisuudessa?

Mielestäni meidän kaikkien tulee hallita tietojohtamista, sillä tulemme kamppailemaan yhä suurempien tietomassojen kanssa. Koska emme pysty ottamaan vastaan kaikkea uutta tietoa, meidän tulee erikoistua tiettyihin aiheisiin. Tämän erikoistumisen kanssa meidän tulee olla joustavia ja nopeita oppimaan. Mitä tulee asenteisiin, uskon nöyryydestä olevan apua, ja siitä, että henkistä kasvua ei pidetä itsestään selvänä. Maailmanlaajuinen taloustilanne on epävarma ja se tulee muuttumaan tulevaisuudessa − eikä välttämättä Euroopalle suopeaksi.

Uusi jälkimarkkinabarometri julkaistaan Aftersales Summit -tapahtumassa. Voitko jo tässä vaiheessa paljastaa tuloksista jonkin kohokohdan?

Tähän asti Suomessa on ollut tuntemusta yksittäisten sidosryhmien osalta, mutta ei sellaista, joka olisi käsittänyt kaikki korjaamotyypit. Tämä uusi tutkimus auttaa ymmärtämään koko jälkimarkkina-alaa, sillä se ottaa kaikki korjaamotyypit huomioon. Tutkimus itsessään käsittää korjaamoiden rakenteet sekä niiden taloustilanteen ja -näkymät. Sen lisäksi barometri auttaa ymmärtämään korjaamoiden tarpeita sekä valmiutta kohdata nykyisiä haasteita. Tavoitteena on toteuttaa tämä tutkimus joka vuosi, jotta edistystä sekä korjaamoiden suorituksia voidaan ennustaa ja seurata, myös suhteessa niiden omiin odotuksiin. Joitakin löydöksiä tullaan vertaamaan Saksan ja muiden Euroopan maiden markkinoihin, jotta kulloistakin tilannetta voidaan vertaiskehittää suhteessa muihin maihin.

Mistä kolmesta aiheesta haluaisit kuulla keskustelevan tulevassa Aftersales Summit -tapahtumassa marraskuussa?

Yleisesti ottaen haluaisin kuulla aiheista, joilla on vaikutusta lähitulevaisuuteen. Esimerkiksi siitä, miten välittäjien avulla voisi ohjata asiakkaita oikeanlaisten palveluiden äärelle. Tai näkökulmista Suomen ja Baltian markkinoihin, sekä niiden vahvistumisen kehityksestä.  Lisäksi olisi kiinnostavaa kuulla erilaisista ratkaisuista ja konsepteista, joilla osaamista siirretään korjaamoille ja niiden mekaanikoille.

Lue lisää:

Aftersales Summit avaa jälkimarkkinoiden tulevaisuutta

SATL siirtyy kansainväliselle tiekartalle